Drie windmolens Eindhoutseheide leveren elektriciteit voor 3.500 gezinnen

De windmolens op bedrijventerrein Eindhoutseheide.
Foto Vanderveken De windmolens op bedrijventerrein Eindhoutseheide.
Op het bedrijventerrein Eindhoutseheide, deels op grondgebied Geel deels in Laakdal, huldigde heeft Luminus drie nieuwe windturbines ingehuldigd. Luminus bouwde ze in samenwerking met IOK, IOK Afvalbeheer en IVAREM, met steun van het Antwerps provinciebestuur.

De drie windmolens met elk een hoogte van 150 meter hebben elk een vermogen van 2,2 MW en zullen samen jaarlijks 12.000 MWh groene energie produceren, wat overeenstemt met het jaarlijkse verbruik van 3.500 gezinnen. De opgewekte energie wordt afgenomen door de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie van IOK Afvalbeheer en IVAREM.


Johan Leysen, voorzitter IOK en IOK Afvalbeheer: "'Onze Kempense gemeenten willen tegen 2020 20 procent minder CO2-uitstoot. 30 procent van de elektricteit van Kempense gezinnen komt nu uit windmolens."


Gouverneur Cathy Berx hamert op het belang van hernieuwbare energie: "Een energie-onafhankelijke provincie Antwerpen, dat is mijn ambitie. Ik ben alle berokken partners erg dankbaar voor hun investering hier in Geel en Laakdal."


Burgers en verenigingen krijgen de mogelijkheid om te participeren in de uitbating van de drie windturbines in Geel en Laakdal via de cvba EDF Luminus Wind Together. Wie coöperant wil worden, kan alle informatie vinden op www.windtogether.be. (EJM)