"Hij zou rolmodel moeten zijn"

GRAAIENDE KORPSCHEF JEF VAN LOMMEL RISKEERT FIKSE CELSTRAF

Jef Van Lommel (links) met zijn advocaat Pieter Helsen.
Archieffoto Van Nooten Jef Van Lommel (links) met zijn advocaat Pieter Helsen.
"Jef Van Lommel nam het niet al te nauw met de regels en was niet vies van persoonlijk gewin." Het openbaar ministerie was gisteren niet mals voor de ex-korpschef van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Hij riskeert een fikse celstraf voor fraude. "Hij zou een rolmodel moeten zijn", aldus nog de aanklager.

Het was de boekhouder van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout die in 2012 aan de alarmbel trok. Hij had verscheidene onregelmatigheden in de facturatie ontdekt. Jef Van Lommel, die de twee jaar daarvoor waarnemend korpschef was, noemde die simpelweg administratieve fouten. Voor een deel volgt het parket hem, omdat er in bepaalde gevallen geen bewijzen van bedrieglijk opzet zijn. "Maar Van Lommel heeft zich laten kennen als iemand die niet alleen een administratieve ramp is, maar het ook niet al te nauw nam met de regels en hij was ook niet vies van persoonlijk gewin", zegt openbaar aanklager Peter Vanderflaes. "Iemand met zijn positie en gezag heeft nochtans een voorbeeldfunctie."

11.000 euro

Volgens het openbaar ministerie betaalde Jef Van Lommel onder meer het drukwerk voor de huweijk van zijn zoon met geld van de politie. Hij liet ook vier nieuwe banden onder zijn eigen auto plaatsen, terwijl hij het factureerde als een herstelling aan een dienstvoertuig. Ook zou hij voor 11.000 euro aan bouwmaterialen hebben aangekocht voor het huis van zijn zoon. "Soms ging het ook om kleine bedragen. Zo liet hij 37 euro op zijn eigen rekening zetten toen een Argenta-rekening van de politie werd afgesloten. Ook 1.000 euro die de politie aan een goed doel zou schenken, stortte hij eerst op zijn eigen rekening. Hij stortte het geld nadien wel door aan Unicef, maar door het eerst op zijn eigen rekening te zetten, genoot hij van het fiscale voordeel voor de schenking", schetst de aanklager. Voorts zou er voor 11.000 euro meer gefactureerd zijn voor politiekledij dan er daadwerkelijk werd geleverd. Het parket vermoedt dat Van Lommel in ruil boekenbonnen van De Standaard Boekhandel kreeg.


De boekhouder en zijn chef bij de politiezone kregen argwaan. Op een bepaald moment weigerden ze drie dubieuze facturen te betalen. Van Lommel zou daarop notulen van het politiecollege hebben vervalst waardoor het leek dat de facturen toch betaald moesten worden.


De pz Geel-Laakdal-Meerhout stelde zich burgerlijke partij voor zo'n 50.000 euro, waarvan 5.000 euro voor imagoschade. "De politiezone werd het slachtoffer van een rotte appel", zegt advocaat Jan Swennen. "Als je van iemand verwacht dat hij integer is, is het toch wel een korpschef. Maar hij speelde liever Sinterklaas voor zichzelf en zijn familie." Van Lommel verklaarde dat hij zijn taak altijd naar best vermogen en zo integer mogelijk heeft uitgevoerd.

Administratieve truc

Het openbaar ministerie stelt zich daar grote vragen bij. "Een voertuig dat voor 200 euro verkocht was, stond nog gestald bij de politie. Op dat moment, na de verkoop, is er nog voor een paar duizend euro kosten aan gemaakt. Dat is niet in het belang van het zone. De auto belandde uiteindelijk bij zijn zoon." De advocaat van Jef Van Lommel ontkent de tenlasteleggingen. Hij probeerde elk feit één voor één te weerleggen. "Zo kon de meerkost voor het drukken van het jaarverslag niet als zodanig gefactureerd worden omdat daar geen budget meer voor voorzien was. Het werd daarom gefactureerd als een grafische opleiding (die nooit werd gegeven, red.). Het is een administratieve truc die wel vaker voorkomt bij overheden. Dat had niks te maken met drukwerk voor huwelijksuitnodigingen. Die zijn cash betaald. En die 11.000 euro aan kleding die nooit geleverd zou zijn? Die zijn wel degelijk geleverd." De rechter velt volgende maand een vonnis.