Therapieruimtes in hart van kasteel

ALTENA WORDT ZORGCENTRUM VOOR MENSEN MET BEPERKING

Het kasteeldomein mag binnenkort een nieuw zorgcentrum huisvesten.
Kristof Pieters Het kasteeldomein mag binnenkort een nieuw zorgcentrum huisvesten.
Het kasteeldomein Altena krijgt drie jaar na het vertrek van de Broeders van Liefde eindelijk een nieuwe bestemming. Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw zorgcentrum voor mensen met een beperking.

Het kasteel Altena staat leeg sinds de Broeders van Liefde er in december 2014 vertrokken. De kloosterorde gebruikte het domein 14 jaar lang als studie- en vormingscentrum, maar omdat er slechts drie broeders meer overbleven, besloot ze om het centrum te sluiten. Het was wel de uitdrukkelijke wens van de broeders om het kasteeldomein niet zomaar aan een private projectontwikkelaar over te laten. Het moest opnieuw een sociale bestemming krijgen. Het was de bvba Altena die de site in 2015 in handen kreeg en er nu een zorgcentrum wil realiseren. Dat zal zich specifiek richten op mensen met een beperking. Achter het project zit onder meer Roger Covents. Als voorzitter van de Dienst voor Gezinszorg De Regenboog heeft hij al heel wat jaren ervaring in de zorgsector.

Sociale invulling

Noch de gemeente, noch de provincie hadden interesse om het kasteeldomein aan te kopen. Burgemeester Jos Stasssen (SamenVoorKruibeke) is dan ook erg tevreden dat het domein nu een sociale invulling krijgt. "De mensen achter dit project zijn al een paar keer langsgeweest op het gemeentehuis om de plannen te komen voorstellen en daar kunnen we ons volledig achter scharen. De klemtoon ligt op zorg voor mensen met een beperking en in onze gemeente bestaat er momenteel nog geen enkele voorziening voor deze doelgroep. Het is dus een erg waardevolle aanvulling van het zorgaanbod in Kruibeke. We zijn ook blij dat dit initiatief wordt gedragen door een aantal ouders van mensen met een beperking."


Het kasteel Altena deed in het verleden al eens dienst als rusthuis voor Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo, maar voor dit project zal het kasteel geen dienst meer kunnen doen om mensen te huisvesten.

Nieuwbouw

"De normen zijn vandaag helemaal anders en structureel is het kasteel niet te verbouwen", legt Stassen uit. "Daarom wil men een nieuwbouw neerzetten op het grasplein tegenover het kasteel. Dat is al besproken met Erfgoed en Stedenbouw. Het gebouw komt parallel met de gewestweg te staan. Het kasteel zelf zal gerestaureerd worden en kan dienst doen voor de administratie en een aantal therapieruimten. Ook de vroegere paardenstallen op het domein kunnen perfect omgebouwd worden voor gemeenschappelijke ruimten."


Een precieze timing voor de realisatie van het zorgcentrum ligt nog niet vast. Er moet immers ook nog een erkenning worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid.