Rivierpark Scheldevallei boven doopvont gehouden

Foto PKM

36 partners hebben een overeenkomst ondertekend voor de oprichting van 'Rivierpark Scheldevallei', in het bijzijn van ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts en gouverneur Jan Briers. Schauvliege trekt 300.000 euro subsidie uit voor dit project. Rivierpark Scheldevallei bestaat uit de Polders van Kruibeke, Dendermonde, de Durmevallei, het Donkmeer, de Kalkense Meersen, Klein-Brabant en de Rupelstreek. De Scheldevallei is een verborgen parel van open ruimte met landbouw, natuur en erfgoed. Met het Sigmaplan komt er veertig vierkante kilometer aan natuur bij. De Scheldevallei moet niet alleen dienen als waterbuffer tegen overstromingen. De initiatiefnemers willen ook de troeven van deze regio op vlak van toerisme uitbouwen. Het Rivierpark wordt in 2020 aan het publiek voorgesteld.


(PKM)