Gemeente krijgt wegels in handen

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting zal een aantal voetgangersdoorsteken overdragen aan de gemeente. In de Daalstraat zijn er tussen de woonblokken van de maatschappij een aantal voetgangersdoorsteken. Omdat ze door iedereen gebruikt kunnen worden, is het altijd de bedoeling geweest ze tot het openbaar domein te laten behoren. De gemeenteraad heeft zich akkoord verklaard om de wegels nu over te nemen. Er wordt ook een trage weg overgenomen op de Mercatorsite in Rupelmonde. Die site werd in 2016 door het OCMW verkocht aan de Atlas Care voor het bouwen van assistentiewoningen. In de overeenkomst stond dat de bouwheer na afloop het tracé voor een voetgangersverbinding tussen G. De Cremerstraat en Gravin Margarethalaan zou gratis afstaan. (PKM)