Containerpark verhuist buiten dorpskern

OMWONENDEN ONDERVINDEN TE VEEL HINDER

Het huidig containerpark grenst aan de woningen in de Geeraard de Cremerstraat.
Foto Kristof Pieters Het huidig containerpark grenst aan de woningen in de Geeraard de Cremerstraat.
Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een nieuwe stek voor het containerpark van Rupelmonde. Sinds haar uitbreiding grenst het containerpark aan de tuinen van buren en die klagen over geluidshinder. De verhuis moet tegen 2020 gerealiseerd zijn, want dan loopt de huidige milieuvergunning af. Voor de nieuwe stek wordt vooral gekeken naar de omgeving van de Nieuwe Baan.

De gemeenteraad heeft beslist om een ontwerper aan te stellen die de verhuisoperatie in goede banen moet leiden. "Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu hebben we de knoop doorgehakt en beslist om het containerpark te verhuizen", zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke).

Ellenlange wachtrijen

"De huidige ligging in de Geeraard de Cremestraat is niet ideaal. De in- en uitrit bevindt zich in een dichtbebouwde woonwijk en bij piekmomenten zijn er soms wachtrijen tot op de straat. Buurtbewoners hebben al meermaals klachten geuit over de overlast die zij ondervinden. Dit gaat zowel om geluidshinder als overlast van op- en afrijden van zwaar verkeer."


De hinder is groter geworden na de uitbreiding van het containerpark enkele jaren geleden. Ibogem heeft toen een gratis en betalend deel ingericht van het containerpark. In Rupelmonde was er echter weinig ruimte beschikbaar en is het deel voor de gratis afvalfracties aangelegd tegen de tuintjes van de woningen in de Geeraard de Cremerstraat. Door de herinrichting balanceert Ibogem op het randje van wat de milieuvergunning nu toelaat. De bufferzone die erin werd opgelegd, ontbreekt immers.


Er zijn wel maatregelen genomen om de hinder tot een minimum te beperken, maar de locatie in een woonbuurt is en blijft een probleem. Aangezien de milieuvergunning op 2 maart 2020 vervalt, is nu definitief beslist om het containerpark te verhuizen.

Constructief overleg

"Omdat we geen percelen grond beschikbaar hebben die geschikt zijn voor deze activiteiten moet er ook een RUP worden opgemaakt", vervolgt Stassen. "We gaan daarom een ontwerper aanstellen die ons bij het hele proces begeleidt. Die moet eerst op zoek gaan naar een geschikte locatie waarbij er uiteraard geen hinder is voor omwonenden, maar het moet ook een plaats zijn die goed bereikbaar is. De omgeving van de Nieuwe Baan is eventueel een optie; langs de gewestweg is het containerpark vlot te ontsluiten."


In de Geeraard de Cremerstraat wordt opgelucht gereageerd. "We zijn blij dat men zich aan de gemaakte belofte houdt", klinkt het bij de omwonenden. "Het overleg is altijd constructief verlopen, maar hinder is niet te vermijden. Vooral het geluid van metalen voorwerpen draagt ver. We kijken dus halsreikend uit naar de definitieve verhuis."