"Burgers moeten participeren in hernieuwbare energie"

De gemeente Kruibeke wil in de toekomst burgercoöperaties ondersteunen die zich bezighouden met hernieuwbare energie. Momenteel zijn het vooral grote bedrijven die de markt in handen hebben van bijvoorbeeld windmolens. Wase Wind is hierop een zeldzame uitzondering. "We willen echter dat ook burgers rechtstreeks kunnen participeren", zegt burgemeester Jos Stassen. "Hierdoor krijgen projecten voor onder meer windmolens een groter maatschappelijk draagvlak. De opbrengsten komen dan bovendien ten goede van de burgers die aandeelhouder zijn. Als eigenaars hebben ze inspraak en bepalen ze naar wie de stroom gaat en tegen welke prijs." Momenteel zijn er twee windmolenprojecten in voorbereiding. Een eerste op de grens van Bazel en Haasdonk krijgt heel wat tegenwind. Een tweede project wil molens plaatsen die parallel staan met de hoogspanningslijnen aan de Heistraat. (PKM)