Weg met koning auto, leve de fietser

De Budastraat is al een fietsstraat. Auto's moeten er altijd voorrang geven. Team Burgemeester pleit voor een fietszone met 58 fietsstraten.
Henk Deleu De Budastraat is al een fietsstraat. Auto's moeten er altijd voorrang geven. Team Burgemeester pleit voor een fietszone met 58 fietsstraten.
Fietsen is het nieuwe credo, en het leeuwendeel van de partijen heeft heel wat voorstellen klaar voor een fietsvriendelijke stad, een veilige haven voor tweewielers. Maar niet elke partij gaat even ver. Hoe ziet de toekomst van de Kortrijkzaanse fietser eruit? Wij vroegen het de lijsttrekkers.

Het huidige stadsbestuur van Open Vld, sp.a en N-VA zegt volmondig ja. Kortijkzanen zijn klaar voor een stad voor fietsers. N-VA komt met een nieuw voorstel. "Experimenteer met vierkant groen op gevaarlijke kruispunten", zegt lijsttrekker Axel Ronse. Dat is een systeem waarbij op een kruispunt alle fietsers en voetgangers tegelijk groen licht krijgen, terwijl het gemotoriseerd verkeer moet wachten. Zo worden conflicten en dodehoekongevallen vermeden. "Het moet wel gedragen worden door de omgeving", aldus Ronse.

September 2016, aan basisschool Pius X genieten de kinderen van de eerste schoolstraat van Kortrijk.
Henk Deleu September 2016, aan basisschool Pius X genieten de kinderen van de eerste schoolstraat van Kortrijk.

Fietszone

Team Burgemeester pleit dan weer voor een fietszone met 58 aaneengesloten fietsstraten in het stadscentrum, de 16 verkeersvrije straten in het winkelwandelgebied niet inbegrepen. Auto's zijn welkom in de fietszone, maar geven altijd voorrang aan fietsers. "De Kortrijkzanen zijn er wel degelijk klaar voor", zegt kopman Vincent Van Quickenborne (Open Vld) van Team Burgemeester. "73 procent steunt onze fietszone, blijkt uit een bevraging bij 3.000 inwoners. We kiezen ook voor meer schoolstraten, die aan het begin en einde van de schooltijd autovrij zijn. We pleiten voor evolutie, geen revolutie. De auto uit de stad bannen is geen optie. Binnen enkele jaren wordt die auto elektrisch en dus gezonder en onbemand, en dus veiliger. Maar het zal in de toekomst wel de fiets zijn die het tempo in het hart van de stad bepaalt. We gaan daarom door op de ingeslagen weg verder, met meer plaats voor fietsers en voetgangers. We moeten dat doen, voor minder verkeersslachtoffers en meer gezonde lucht", aldus Van Quickenborne."

Autoloze zondagen

"Met een fietszone alleen krijg je geen properdere lucht in de stad", reageert sp.a-lijsttrekker Philippe De Coene. "We willen doorgaand verkeer weren uit onze stad met een nieuw circulatieplan, dat we opmaken met bewoners en handelaars. En we voeren gefaseerd een lage-emissiezone in. Zodat iedereen tijd krijgt om zich aan te passen en zonder dat we mensen met een bescheiden inkomen raken. De toekomst is aan gezonde steden, want de belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. Neem nu de door sp.a ingevoerde autoloze zondag in Kortrijk. Dan krijg je de vraag van zoveel mensen: waarom enkel die ene zondag? Of denk aan het parkeer- en verkeersvrij maken van de Grote Markt. Er werd zes jaar geleden hier en daar schamper op gereageerd. Maar de Grote Markt draait nu als nooit tevoren. Vandaag doen we er terrasjes naast een leuk speelplein in plaats van tussen op- en afrijdende auto's", aldus De Coene.


CD&V 4.0 wil van vrijliggende fietspaden de norm maken. "We gaan ook voor fietspaden die deelgemeenten verbinden en aansluiten op regionale fietsostrades", zegt kandidaat Dieter Devos. En in de stad? "Maak van bepaalde assen eenrichtingstoegangspoorten tot het centrum. Andere verkeersassen worden uitvalswegen. Het bevordert de doorstroming én de bereikbaarheid", aldus Devos.


Groen pleit voor een fietsstraat van Overleie tot de tunnel aan de Doorniksewijk, een nieuw circulatieplan in overleg met alle betrokkenen, vrijliggende fietspaden en een beter openbaar vervoer.


Vlaams Belang pleit voor een beleid waar plaats is voor de auto. Met andere woorden: ga niet zo ver zoals in Gent. Kortrijk Vooruit wil eerst een studie om de gevolgen van bijvoorbeeld een fietszone op economisch vlak te onderzoeken. (LPS)