Weer werken in Condédreef

Het agentschap wegen en verkeer (AWV) laat onderhoudswerken uitvoeren in de Condédreef. De werken omvatten een nieuwe laag asfalt, nieuwe markeringen en het plaatsen van nieuwe riooldeksels. De gefaseerde werken van maandag 15 tot en met vrijdag 26 oktober zullen verkeershinder veroorzaken. Want de Condédreef sluit als belangrijke in- en uitvalsweg op verkeerswisselaar het Ei aan. Er is tijdens de werken eenrichtingsverkeer in de Condédreef, naar het Ei. De dreef dwarsen kan niet, met uitzondering van fietsers en voetgangers nabij de Beverlaai. Er is van 15 tot en met 21 oktober tijdelijk tweerichting in de Beverlaai en Burgemeester Pyckestraat, tussen de Condédreef en Sint-Sebastiaanslaan, waar je niet kan parkeren dan. De straten zijn doodlopend ter hoogte van de Condédreef. Fietsers kunnen op de afgescheiden fietspaden en volgen de omleidingen voor fietsers. Voetgangers hebben altijd doorgang.


(LPS)