Vives herdenkt vermoorde oud-studenten

De hogeschool Vives herdacht gisteren twee vermoorde oud-studenten in het kader van Mensenrechtendag. Dat werd georganiseerd door de studentenraad sociaal-agogisch werk.


Menenaar Serge Berten trok als Scheutist naar Guatemala, waar hij mee strijd leverde voor de rechten van het volk. Hij werd er in 1982 ontvoerd door gewapende mannen. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden. Ook Ward Capiau uit Opbrakel trok naar Guatemala, waar hij in 1981 vermoord werd omwille van zijn engagement tegen de uitbuiting van arme boeren. Raf Allaert, collega van Berten en Capiau, bracht gisteren een getuigenis op de Vives-campus in Kortrijk. Priester Eric Gruloos vertelde over het huidige gebrek aan mensenrechten voor de Indiaanse gemeenschappen in Guatemala. De Mensenrechtendag kreeg steun van de vzw Guatebelga en Amnesty International. (LPS)