Raad van State trekt streep door windmolens langs E403

De Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd voor vier windmolens van 185 meter hoog langs de autosnelweg E403 in Bellegem en Rollegem.

Het project van Yard Energy en Electrabel voor de vier turbines - twee in de IJzerhandstraat en telkens één windmolen in de Ronsevaal- en Kwabrugstraat - staat op de helling. Een actiecomité vindt dat de windmolens een van de laatste stukjes natuur in Kortrijk zouden aantasten. Het comité trok naar de Raad van State om een door de Vlaamse overheid in beroep toegekende milieuvergunning te laten vernietigen. Met succes. De Raad van State oordeelt dat een toegangsweg naar een van de windmolens over landschappelijk waardevol agrarisch gebied loopt. Het actiecomité, dat eerder 2.701 collectieve en 12 individuele bezwaren bij elkaar kreeg, haalt zo een belangrijke slag thuis. Er loopt ook een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouwvergunning. Sowieso kunnen Electrabel en Yard Energy niet bouwen zonder milieuvergunning. Volgens het actiecomité zijn er betere plaatsen om windmolens te bouwen, zoals in industriezones. Zij vrezen voor slagschaduw en lawaaihinder. Hoe moet het nu verder, nu de milieuvergunning door de Raad van State vernietigd is? De Vlaamse overheid kan een nieuwe milieuvergunning toekennen, waarin rekening gehouden wordt met de opmerkingen van de Raad van State. Als dat zo is, kan het actiecomité weer naar de Raad van State stappen. Met andere woorden: ofwel komen de windmolens er nooit, ofwel zal het nog jaren duren voor ze er staan. (LPS)