Onderhoud op E17-complex Oost

Er starten vanaf vandaag, maandag 9 oktober, onderhoudswerken op de E17, in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen. De werken situeren zich in de rijrichting van Gent, aan de op- en afritten Kortrijk-Oost nabij de bedrijvenparken Evolis en Kapel Ter Bede. Tijdens de werken gaan op- en afritten gefaseerd dicht én wordt de rechterrijstrook van de E17 ingenomen. Er kunnen dus lange files zijn, zeker tijdens de spitsuren. Op de rotonde aan het op- en afrittencomplex wordt bovendien ook een rijstrook ingenomen. Er zijn omleidingen voorzien. De werken duren in principe tot donderdagavond 12 oktober. Dan gaan alle rijstroken en op- en afritten weer open. (LPS)