Leerlingen duiden zelf meest veilige weg aan

Omdat er door de bouw van de nieuwe school veel werfverkeer is, duidden deze jongeren gisteren voor hun medeleerlingen de meest veilige weg aan met stoepkrijt.
Foto Henk Deleu Omdat er door de bouw van de nieuwe school veel werfverkeer is, duidden deze jongeren gisteren voor hun medeleerlingen de meest veilige weg aan met stoepkrijt.

Er zijn ingrijpende werken bezig om tegen januari 2018 de nieuwe Rhizo-school Mens & Samenleving af te krijgen. Niet evident voor leerlingen, die in afwachting in het schoolgebouw in de Nolfstraat en tijdelijke lokalen op de voormalige parking 'kleine Appel' zitten. Door het werfverkeer in de Beheerstraat, waar de nieuwe school gebouwd wordt, moeten leerlingen drie keer oversteken als ze veilig van de Nolfstraat naar 'kleine Appel' willen gaan. Sommige leerlingen durven echter een kortere, maar onveilige weg op het kruispunt van de Nolf- en Beheerstraat te nemen. De leerlingen van de tweede graad trokken daarom maandagvoormiddag met stoepkrijt op pad, om de meest veilige weg te markeren.


"Een charter van de stad Kortrijk, waarin werfverkeer wordt verboden tijdens spitsuren in schoolbuurten, is een succes", zegt Els Hugelier, directeur van de tweede graad.


"Onze leerlingen gebruiken echter ook buiten die spitsuren het kruispunt, tijdens speeltijden en over de middag. Blijvende aandacht is dus nodig, zeker voor de vele nieuwe leerlingen van de eerste en tweede graad. Als ze de juiste weg kiezen, zijn we geruster als het straks weer langer donker blijft, want het werfverkeer blijft zeker tot eind 2017."


(LPS)