Kortrijk krijgt parlement voor wijken

COALITIE LANCEERT OPMERKELIJK TIENPUNTENPLAN

Philippe De Coene (sp.a), Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) en Axel Ronse (N-VA) aan de Leieboorden.
Foto Maxime Petit Philippe De Coene (sp.a), Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) en Axel Ronse (N-VA) aan de Leieboorden.
Team Burgemeester, sp.a en N-VA lanceren een tienpuntenplan als concrete aanzet naar een bestuursakkoord. Het staat vol opvallende zaken zoals een parlement voor wijken en een nieuw armoedeplan op maat van gezinnen.

Parlement

Kortrijk krijgt een parlement. "Met daarin een vertegenwoordiging van alle 40 wijken. Het parlement beslist over zaken zoals groenaanleg", zegt Vincent Van Quickenborne. De stad zoekt verder hoe de 16.000 65-plussers actiever hun mening kunnen geven.

Voetpaden

Kortrijk Stapt wordt opgestart: een plan om voetpaden en straten versneld toegankelijk en veilig te maken voor kinderwagens en rollators. Het omvat ook de komst van fietszones en -routes en een nieuw circulatieplan.

Extra bos

Er komt een biodiversiteits- en bomenplan met ruim honderd hectare extra bos en natuur. Opvallend: het oprichten van een energiebedrijf waarin Kortrijkzanen in zonnepanelen en windmolens investeren en het activeren van een dakisolatieplan voor 5.000 gezinnen.

Winkelwandelgebied

Het vernieuwen van het winkelwandelgebied in Kortrijk en handelskernen in deelgemeenten. Beleef Kortrijk start: "Het handelsdistrict, Feest in Kortrijk, Toerisme, Citymarketing, we brengen alles in Beleef in Kortrijk onder. Als nieuwe motor van toerisme, met een jaarbudget van 1 miljoen euro."

Armoedeplan

Kortrijk krijgt als eerste stad in Vlaanderen een armoedeplan per gezin. "Op maat, niet met algemene maatregelen", zegt Van Quickenborne. Ook opvallend: brugfiguren inzetten voor 75-plussers en wijkgericht eenzaamheid aanpakken.

Culturele hoofdstad

Kortrijk wil in 2030 culturele hoofdstad van Europa worden. Plannen genoeg zoals de inrichting van een museumkerk rond de Guldensporenslag in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het moderniseren van de stadsschouwburg tegen 2024. Dan moet er ook een plan zijn voor een nieuwe bib op de tip van het Buda-eiland.

Cel dierenwelzijn

De politie maakt werk van een in jeugd gespecialiseerd team. "Er komt een vertrouwenspersoon om de kloof tussen politie en jongeren te dichten", zegt Van Quickenborne. Ook opmerkelijk: de politie start een cel dierenwelzijn. Om dierenbeulen, denken we maar aan het verhaal van de kat Sprotje die in een oven werd gestopt, aan banden te leggen. Op het vlak van verkeersveiligheid wordt er vooral ingezet op trajectcontroles zoals in de Doornikserijksweg tussen Kooigem en Bellegem straks en digitale vrachtwagensluizen zoals al het geval is in de Driekerkenstraat in Bissegem.

Kinderopvang

Er komt een Kortrijk-norm voor betaalbare kinderopvang. "Er is in Vlaanderen een 50 procent-doelstelling, waarin dus voor de helft van de kinderen tussen 0 en 3 jaar een plek is in de kinderopvang", zegt Van Quickenborne. "Wij gaan in Kortrijk voor 66 procent, met aandacht ook voor ouders met een leefloon." De coalitie zet verder onder meer in op het sneller en harder aanpakken van leegstand.

Leieboorden

De Leieboorden worden verlaagd tussen de Leiebrug en Weide, met de komst van een passantenhaven en het verdwijnen van de dwarsparkeerplaatsen.

Stadsdiensten centraliseren

De organisaties stad, OCMW, parkeerbedrijf Kortrijk, vzw's en het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk centraliseren naar één voordeur en één telefoonnummer. "Alle raden van bestuur en overlegorganen verdwijnen, één college met negen personen beslist, het moet vooruitgaan", zegt Van Quickenborne.


De belastingen verhogen niet. Kortrijk neemt een centrale rol op door een Zuid-West-Vlaamse federatie van dertien steden en gemeenten op te richten. "Het doel is om intens samen te werken rond thema's zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke betonstop."