Ga naar de mobiele website
^ Top

In totaal al 29 zwembaden weggepompt

BUURTBEWONER ALBERTPARK KLAAGT AL 20 JAAR OVER WATER IN KELDER

Geert Vandepitte pompt dagelijks duizenden liters water weg uit zijn kelder ten gevolge van de Leiewerken. Hier poseert hij aan de waterpomp.
Maxime Petit Geert Vandepitte pompt dagelijks duizenden liters water weg uit zijn kelder ten gevolge van de Leiewerken. Hier poseert hij aan de waterpomp.
73 miljoen liter water. Dat is de gigantische hoeveelheid water die Geert Vandepitte de voorbije twintig jaar uit zijn kelder heeft gepompt nadat de start van de Leiewerken voor waterellende zorgde. En het ziet er niet naar uit dat er snel een oplossing komt, integendeel. Sinds de start van enkele bouwwerken in de buurt neemt de wateroverlast weer toe.

Nog elke dag pompt Geert Vandepitte uit het Koning Albertpark in Kortrijk gemiddeld tienduizend liter water uit zijn kelder.


"Bij hevige regenval loopt dat snel op tot het drievoudige", zucht Geert Vandepitte. Snel omgerekend heeft de man de voorbije twintig jaar ongeveer 73 miljoen liter water weggepompt. Om even een vergelijking te maken: een olympisch zwembad (lengte: 50 meter, breedte: 25 meter, diepte: 2 meter) bevat ongeveer 2,5 miljoen liter water. Geert Vandepitte heeft zowat 29 olympische zwembaden leeggepompt in 20 jaar tijd. "Een gevolg van de start van de Leiewerken in 1998. Twintig jaar later is het probleem nog altijd niet opgelost", aldus Geert. Bovendien zijn de tuinen van de 14 woningen langs de zuidkant van het Koning Albertpark verworden tot een drassige poel. Naast wateroverlast lijden enkele huizen tevens aan gebouwschade.

Het huis van Geert met rechts de lager gelegen garage/kelder staat te koop.
Maxime Petit Het huis van Geert met rechts de lager gelegen garage/kelder staat te koop.

Drainagesysteem

Nochtans was er vorig jaar al een oplossing in de maak met de aanleg van een drainagesysteem aan de Diksmuidekaai. Die zijn stilgelegd nadat stortmateriaal en sporen van asbest werden aangetroffen. "Ik vraag me overigens af of een drainagesysteem voldoende zal zijn, want er is ook een immens rioleringsprobleem met de oude rioleringen onder het college, de historische feestzaal en oude sporthal. Die oude rioleringen dateren uit de jaren stilletjes waar geen plannen van zijn. Sinds de start van enkele werken in de buurt zoals de K-Tower op de campus van het college is de wateroverlast weer toegenomen. Dat wijst erop dat er nieuwe afvoerleidingen aangesloten zijn op die oude rioleringen. Toeval of niet, maar sinds er een nieuw dak ligt op de oude feestzaal, moet ik bij hevige regen tot 30.000 liter water wegpompen", zegt bewoner Geert Vandepitte. "Dit rioolprobleem is veel erger dan het zogenaamde grondwaterprobleem."

Prioriteitenlijst

De stad Kortrijk wacht het verdict van OVAM af. "Op zich is het stortmateriaal in de grond niet schadelijk, maar door de drainagewerken komen die afvalstoffen mogelijk in het Leiewater terecht. OVAM stelt een prioriteitenlijst op. Hopelijk komt de problematiek aan het Albertpark bovenaan het lijstje, anders dreigen saneringswerken op de lange baan geschoven te worden", weet schepen Bert Herrewyn (sp.a). "Van zodra er nieuws is van OVAM houden we een infovergadering voor de buurt." Het Albertpark langs de zuidkant telt veertien woningen. Er lopen vandaag nog altijd drie rechtsprocedures tegen het agentschap W&Z, verantwoordelijke voor de Leiewerken. Vijf andere bewoners regelden de zaak in der minne met een geldsom. "Wij vragen een dringende nooddrainage en willen dat die oude rioleringen nagekeken worden", besluit Vandepitte.Meld een bug