Houthakkers bedreigen eikelmuisjes

VRIJWILLIGERS NATUURTUIN DESLOOVERE LANGS RINGLAAN SLAAN ALARM

De vrijwilligers bij de bomen langs de berm. Die vormen visueel een geheel met de bedreigde natuurtuin Desloovere.
Xavier Coppens De vrijwilligers bij de bomen langs de berm. Die vormen visueel een geheel met de bedreigde natuurtuin Desloovere.
Houthakkers bedreigen zeldzame eikelmuisjes die leven in een natuurtuin langs de Ringlaan (R8). Ze moeten in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer een berm snoeien. Daardoor zou de helft van een natuurtuin verloren gaan. Vrijwilligers slaan alarm. Het Agentschap zegt dat de werken noodzakelijk zijn.

Tussen de R8, de oude spoorwegberm en de Visserskaai in Kortrijk ligt een mooi stukje groen verscholen. Achter de tuintjes van de Olmenlaan vlakbij de R8 tegen de autosnelweg en industriezone Kortrijk-Stasegem lag in de jaren negentig daar een vervuild en verwaarloosd stukje grond van een halve hectare.


Gilbert Desloovere nam het initiatief om samen met enkele vrijwilligers drie containers afval te verzamelen en de grond aan te planten met bomen en struiken. Er kwamen wandelpaden. Een poel werd uitgediept. Er werden rustbanken geplaatst.

De eikelmuis heeft een opvallend zorromasker.
Xavier Coppens De eikelmuis heeft een opvallend zorromasker.

Overeenkomst

Bezieler Desloovere overleed in 1999, maar mensen uit de buurt wilden zijn levenswerk niet zomaar verloren laten gaan.


Daarom werd in 2005 een beheersovereenkomst ondertekend met het hoogspanningsbedrijf Elia dat eigenaar is van de grond en Natuurpunt die het beheer in handen nam. In de tuin loopt een wandelpad met links de berm van de R8 en rechts de natuurtuin.

350 meter

"Eerder toevallig vernamen we dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in het najaar de berm van 350 meter lang wil snoeien. Niet alleen de helft van onze natuurtuin gaat verloren, maar we dreigen tientallen planten- en diersoorten te verliezen", zucht vrijwilliger Eric Parmentier. Ook de eikelmuis met een opvallende snuit is bedreigd.


"Vijf jaar geleden hingen we een eerste eikelmuiskast in een boom langs de berm, maar ondertussen staan er al vijf kastjes. Hoeveel eikelmuizen er leven, weten we niet, maar we zijn zeker van twee", zegt voorzitter Els Verhaest.


Natuurpunt hoopt dat AWV een uitzondering wil maken en selectief gaat kappen in plaats van de hele berm te snoeien.

Veiligheid

Het Agentschap doet het hele jaar door aan hakhoutbeheer in de bermen langs autosnelwegen om veiligheidsredenen.


"We doen dat in samenspraak met het Agentschap Natuur & Bos. Net door te snoeien wordt het groen op termijn mooier en sterker. Bovendien krijg je meer diversiteit. Dat gebeurt om de negen à twaalf jaar. We willen de vrijwilligers wel de tijd geven om de eikelmuiskasten tijdelijk te laten verhuizen", zegt woordvoerder Eveline Vandecaetsbeek van AVW.


De vrijwilligers vragen echter een duurzame oplossing.


"De berm is een belangrijke buffer, dempt het geluid en is een filter tegen fijn stof voor de bewoners. De berm van de oprit is bovendien erg steil. Bomen zullen nooit op de snelweg vallen, maar in de natuurtuin zelf", weet Thierry Meerscheman die vlakbij woont. De vrijwilligers hebben een brief geschreven en hopen voldoende argumenten te hebben om het Agentschap Wegen en Verkeer te overtuigen.