Groter Bellegembos in onderzoek

Groen stelt voor om twee stukken Bellegembos te verbinden en het bos uit te breiden, aan de westzijde van de Doornikserijksweg.


"We doen dat in overleg met landbouwers in de buurt", zegt Matti Vandemaele. "Nieuwe groene ruimte is belangrijk om de luchtkwaliteit te verbeteren en fauna en flora te laten herstellen", aldus het gemeenteraadslid. "De uitbreiding van Bellegembos is niet nieuw, we hebben al een positief advies van Onroerend Erfgoed Vlaanderen om het bos enkele percelen uit te breiden", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "Er was ook al overleg met Natuurpunt. Een volgende stap is contact leggen met de betrokken eigenaars, in het kader van grondverwerving." (LPS)