Gewezen rector met pensioen

De universiteit Kulak vierde vrijdagavond het emeritaat, of het pensioen, van professor Marc Depaepe (65). Depaepe is voormalig vicerector van de KU Leuven en gewezen rector van de Kulak, in de periode 2013 tot 2017. Als specialist historische pedagogiek doceerde hij de opleidingsonderdelen geschiedenis van gedragswetenschappen en geschiedenis van opvoeding, onderwijs en vorming in Kortrijk. Hij is buiten de universiteit actief in tal van wetenschappelijke organisaties, hij is onder meer co-editor van het tijdschrift Paedagogica Historica en hij is lid van de 'board of directors' van de International Academy of Education. Marc Depaepe ontving in 2015 aan de University of Latvia in Riga in Letland een doctoraat honoris causa, voor zijn uitzonderlijke prestatie in de geschiedenis. Zo onderzocht Depaepe de geschiedenis van het koloniale en postkoloniale onderwijs in Afrika, met de nadruk op de situatie in onze voormalige Belgische kolonie: de Democratische Republiek Congo. (LPS)