Eindelijk! Fietsstroken in Doorniksewijk

Wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer laat van maandag 9 tot en met donderdag 12 april fietssuggestiestroken aanleggen in de Doorniksewijk. Die lieten maanden op zich wachten.

De nieuwe stroken worden breder dan vroeger en comfortabeler. "Door het vorig jaar sneller dan voorzien afwerken van nutswerken in de Doorniksewijk, moesten we noodgedwongen wachten op fietssuggestiestroken", licht schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a) toe. "Het aanlegprocedé vereist ook warmer en droog weer. Door de stroken breder te maken, zal autoverkeer nog meer afremmen en krijgen fietsers een duidelijke plek op deze belangrijke fietsas", aldus Weydts.


Er wordt eerst twee dagen tussen café 't Kanon en de Loofstraat gewerkt, daarna volgen nog eens twee dagen tussen de Loofstraat en de Doorniksetunnel. Er is tijdens de werken eenrichtingsverkeer naar het stadscentrum. Verkeer in de richting van Hoog Kortrijk volgt een omleiding.


(LPS)Video