Dan toch geen 90 per uur op E17

Binnenkort wél overal maximaal 90 per uur op R8

Er komt geen maximumsnelheid van 90 kilometer per uur op de E17.
Henk Deleu Er komt geen maximumsnelheid van 90 kilometer per uur op de E17.
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat over de hele ring rond Kortrijk (R8) een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur invoeren. “We juichen deze beslissing toe. Maar betreuren tegelijk dat dezelfde maatregel niet op de E17 van kracht wordt”, klinkt het bij Groen en sp.a.

Je mag nu deels nog 120 kilometer per uur rijden op de R8. Dat is binnenkort verleden tijd. Er komt een maximumsnelheid van 90 per uur op de hele R8. Voor vrachtwagens komt er mogelijk een snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur. “De R8 is bochtig en heeft nog veel conflictpunten”, staat in een brief van minister Ben Weyts aan Kortrijks gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA). “Met de verkeersveiligheid in gedachte is een snelheidsbeperking aangeraden”, aldus Weyts die een ministerieel besluit laat opmaken.  De minister reageert zo positief op een motie van de gemeenteraad, waarin er om maatregelen gevraagd werd van de Vlaamse regering. 

De snelheidsbeperking zal een positief effect hebben op de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit in Kortrijk en omliggende gemeenten zoals Harelbeke, Kuurne en Wevelgem. “Een goeie zaak. Het is nu nog een kwestie van maanden voor het ingevoerd wordt in samenspraak met het agentschap wegen en verkeer”, reageert Kortrijks schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Niet op E17

Dezelfde maximumsnelheden opleggen op de E17 op grondgebied Kortrijk, stootte op een 'njet’ van de minister.  “De E17 is een onderdeel van het hoofdwegennet”, staat in zijn schrijven. “We hebben momenteel te weinig zicht op welke effecten dit met zich zou meebrengen.” Vooral Groen en sp.a betreuren die beslissing. “De overlast in de woonwijken rond de E17 (op het vlak van geluid en fijn stof, red.) is enorm en ook de gezondheidsimpact is erg groot”, reageert gemeenteraadslid Matti Vandemaele (Groen). “De minister levert half werk af door enkel voor de R8, het makkelijke deel van het voorstel, te kiezen. Nochtans zijn de effecten van zo’n snelheidsverlaging enorm én bewezen, zowel wat lawaai, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit betreft. We hopen dat een volgende Vlaamse regering wel de nodige daadkracht en durf aan de dag zal leggen om tot een goed beleid te komen. De Kortrijkzanen verdienen beter dan dit half werk van Weyts.”

Schepen  Axel Weydts (sp.a) wil de moed nog niet opgeven. “We gaan overleggen met de Vlaamse regering om het er ook op de E17 alsnog door te krijgen”, zegt  Weydts (sp.a). Het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA laat het ook in het nieuwe bestuursakkoord voor 2019-2024 opnemen, gezien het mogelijk overkappen van de E17 tussen Xpo en Kortrijk-Oost ook niet voor meteen zal zijn.

Op de R8 mag je straks niet meer dan 90 per uur rijden
Kos Op de R8 mag je straks niet meer dan 90 per uur rijden3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • jo vandenberghe

    Op wat wachten ze eigenlijk,in Frankrijk kan dat wel.

  • Mike Dobbels

    goed bestuur in Kortrijk zou inhouden dat de werken aan de pottelberg zouden sneller verlopen zijn en van eerste keer goed uitgetekend... en dat de budabrug vervangen word door een funktionerende brug... daar liggen de Kortrijkzanen wakker van... niet van een snelheidsbeperking op de E 17 alleen maar dienend tot het spijzen van de staatskas...

  • Marianne Vanwynsberghe

    Overlast voor de woonwijken zegt men .dat wisten ze op voorhand toen ze er hingen gaan bouwen en wonen .