Akkoord over nieuw woonzorgcentrum

WERKEN STARTEN IN NAJAAR 2019 EN KOSTEN 27 MILJOEN EURO

Een zicht op het nieuwe woonzorgcentrum.
Foto LLOX architecten Een zicht op het nieuwe woonzorgcentrum.
Het OCMW en buurtbewoners hebben een akkoord over de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Jozef. De werken starten in het najaar van 2019 en kosten 27 miljoen euro. Het woonzorgcentrum is in het voorjaar van 2022 instapklaar.

Het ontwerp van LLOX architecten omvat een nieuw woonzorgcentrum met 132 kamers aan de Condédreef, een buitenschoolse opvang voor 84 kinderen van 2,5 tot 12 jaar, een dagverzorgingscentrum voor 15 mensen en een wijkcentrum. Het huidige WZC Sint-Jozef voldoet niet meer aan hedendaagse comforteisen. Ook de eisen op het vlak van brandveiligheid, toegankelijkheid en techniek zijn nu strenger. "Een nieuwbouw is daarom beter dan een verbouwing", zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a). "Het huidig rusthuis telt 180 wooneenheden. Er verhuizen midden 2019 al 48 residenten naar de nieuwe woonzorgcampus in Bellegem."

Volwaardig park

Een schetsontwerp, eind november 2017 aan buurtbewoners voorgesteld, viel in slechte aarde. Dertig omwonenden tekenden bezwaar aan. Ze vreesden vooral voor extra verkeer en inkijk in hun woningen en tuinen. OCMW, stadsbestuur en betrokken partijen kwamen tot een aangepast ontwerp, dat midden mei opnieuw werd voorgelegd. Er is deze keer wel een akkoord. Om geen grotere verkeersdruk te krijgen, wordt de toegang verlegd van de Meiweg naar de Condédreef, wat kan door de ondergrondse parkeergarage aan te passen. "Verder wordt de nieuwbouw in zijn geheel 23 meter naar voor geschoven, richting Condédreef", legt De Coene uit. "Daardoor kunnen de bomen aan de perceelsgrenzen blijven staan en wordt de groenzone achteraan opnieuw een volwaardig buurtpark. Door de nieuwbouw ook twee meter naar rechts te verschuiven, naar de kant van de provinciale tuinbouwschool, kan een bomenrij geplaatst worden tussen huizen en het woonzorgcentrum. De bomenrij zorgt voor een verbinding tussen het buurtpark achteraan en het openbaar park vooraan. De nieuwbouw verzinkt ook wat meer en is hierdoor zo'n 80 centimeter minder hoog. De oude bouwvergunning is ingetrokken, we dienen nu een nieuwe bouwaanvraag in. Door het verschuiven van de nieuwbouw, is het niet meer mogelijk om tijdens de werken het bestaande woonzorgcentrum nog volledig te behouden. Vooraf worden twee vleugels deels afgebroken. Er komen tijdelijke wanden, zodat het huidige rusthuis probleemloos kan blijven werken. Het is technisch allemaal wat complexer dan het eerste ontwerp, maar zo houden we wel de buren tevreden", aldus De Coene.


De buurtbewoners zijn in hun nopjes dat er samen naar een beter ontwerp gezocht werd. Nog volgens omwonenden is inspraak de enige correcte manier van handelen bij het uitwerken van zo'n groot project.