Advocaten schenken twee AED-toestellen aan oud en nieuw gerechtsgebouw

De advocaten van de balie Kortrijk hebben twee AED-toestellen aangekocht en geplaatst in het nieuwe en het oude gerechtsgebouw in Kortrijk.


Het initiatief kwam van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk. "We hebben 1.000 euro ingezameld met Sinterklaaspakketjes te verkopen en een bloedinzamelactie te organiseren", vertelt voorzitter Meindert Gees. "Het overige bedrag heeft de balie bijgedragen." Met onderhoud en opleiding koten beide toestellen 3.500 euro. Het is de bedoeling dat de rechtbankmedewerkers tijdens het gerechtelijk verlof een opleiding krijgen zodat ze weten hoe ze met zo'n toestel moeten omgaan. "Ik ben de advocaten enorm dankbaar", zegt afdelingsvoorzitter Tine Buyse. "Maar het is enorm jammer dat justitie dit niet kan bekostigen. Enkele jaren geleden hebben we een aanvraag gedaan nadat een burger overleed op de rechtbank in Brugge. Toen was het antwoord dat daarvoor financieel geen marge is." (AHK)