1 op 5 leerlingen anderstalig

In Kortrijk is 1 op 5 kinderen in het basisonderwijs anderstalig. Dat blijkt uit recente cijfers van het agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi), die Vlaams Belang opvroeg. Het aantal anderstaligen is in vijf jaar tijd met meer dan een kwart gestegen. In het secundair onderwijs bedraagt het aandeel anderstalige leerlingen 12 procent. Ook hier is er een stijging: met een derde in vijf jaar. Anderstalige leerlingen die geen of gebrekkig Nederlands spreken, moeten verplicht naar een taalbladklas, vindt gemeenteraadslid Steve Vanneste. Vlaams Belang-lijsttrekker Wouter Vermeersch roept op om concentratiescholen om te vormen tot inburgeringsscholen, waarin gefocust wordt op een overdracht van taal en Europese waarden. (LPS)