"Onvrede bij PZ Vlas was al langer bekend"

KORPSCHEF ONDER VUUR NA VERMEEND HANDGEMEEN MET AGENT

Rino Defoor startte begin 2015 als korpschef bij de politiezone Vlas. Tijdens een felle discussie met een hondengeleider zou het eind vorige week tot fysiek geweld gekomen zijn.
Henk Deleu Rino Defoor startte begin 2015 als korpschef bij de politiezone Vlas. Tijdens een felle discussie met een hondengeleider zou het eind vorige week tot fysiek geweld gekomen zijn.
De korpschef van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) komt onder vuur te liggen na een vermeend handgemeen met één van zijn agenten. Op het stadhuis in Kortrijk vond gisteren overleg plaats met de drie burgemeesters van de zone, korpschef Rino Defoor en de vakbonden. "We verwachten een signaal van de burgemeester", klinkt het bij oppositiepartij CD&V en de vakbonden.

Rino Defoor startte begin 2015 als korpschef bij de politiezone Vlas. Hij stapte in die functie over van de naburige zone Gavers (Harelbeke-Deerlijk). Defoor zette in op digitalisering, is groot voorstander van slimme camera's en zoveel mogelijk blauw op straat. Maar zijn leiderschapsstijl botste al gauw met heel wat korpsleden. Zo kon zijn nieuwe interventiebeleid en de beslissing om agenten voor specifieke taken niet langer per twee maar alleen op de baan te sturen in volle terreurtijden op weinig begrip rekenen. Die intentie moest na protest zo goed als volledig teruggeschroefd worden.

Noodkreet

In september vorig jaar nog voerde politievakbond NSPV actie voor de gemeenteraad om meer personeelsleden te eisen maar ook om een tevredenheidsenquête te organiseren. "Een noodkreet uit de buik van het korps, omdat er geen open bedrijfscultuur is", stelde CD&V-raadslid Patrick Jolie toen. Ook hij stelde zich toen al vragen rond het leiderschap van de korpschef. Hij merkte op dat er opvallend veel langdurig zieken waren. "De onvrede in het korps over de korpschef is een publiek geheim. Zelfs in Brussel is men op de hoogte", klinkt het bij Patrick Lecoutere van politievakbond VSOA. "Het probleem is de manier waarop hij omgaat met mensen. Er zijn al veel agenten weggevlucht uit de zone, anderen zijn bang om iets te zeggen omdat ze vrezen voor hun job. Dit is niet meer werkbaar. Het is aan de burgemeesters van het politiecollege om voor een oplossing te zorgen." Burgemeester Vincent van Quickenborne verdedigde in september nog zijn korpschef. "Er is een andere bedrijfscultuur, gebaseerd op resultaten en effectiviteit", klonk het. "Dat er weerstand is bij een nieuwe leider is evident." Hij stemde toen wel in met een tevredenheidsenquête. Het is nog wachten op de resultaten daarvan.

Geweld

Eind vorige week volgde een felle discussie tussen Defoor en een hondengeleider. Nadat de hondengeleider zijn overstap naar een andere politiezone had aangekondigd, kwam het tot een discussie over de opgeleide politiehond en kwam het tot fysiek geweld.


"Dat was de druppel die de emmer deed overlopen, het hoogtepunt van het al langer sluimerende probleem", aldus Hannelore Vanhoenacker van oppositiepartij CD&V. "Er is al langer sprake van een repressieve sfeer en interne strubbelingen in het korps. Dat kan voor ons niet. In zo'n sfeer kan het welzijn en de veiligheid van de burger niet voorop staan. We roepen de burgemeesters op om maatregelen te nemen. Van een korpschef verwachten wij dat hij zich boven persoonlijke incidenten kan stellen en altijd de kalmte bewaart."

Excuses

Korpschef Rino Defoor was maandag niet bereikbaar voor commentaar. Ook de betrokken hondengeleider wenste niet te reageren. De drie burgemeesters van de politiezone ontkennen dat er tijdens de discussie sprake was van fysiek geweld, maar beamen wel dat er een felle discussie was. "We hebben zowel de korpschef als de hondengeleider gesproken", aldus Vincent Van Quickenborne in naam van de drie burgemeesters van het politiecollege. "Beiden hebben hun excuses aangeboden en elkaar de hand geschud. De korpschef vond het tot slot een heel spijtige zaak dat de zone zo'n goede kracht moet laten gaan." Of het vuur daarmee kan geblust worden en oppositie en vakbonden zich daarmee tevreden zullen stellen, valt af te wachten.