Woonproject Hof van Sint-Elisabet krijgt eindelijk vergunning

Het heeft jaren geduurd, maar nu heeft het schepencollege eindelijk een vergunning afgeleverd voor het woonproject Sint-Elisabet in Erps-Kwerps. In het verleden waren er heel wat bezwaren, maar na aanpassingen door het gemeentebestuur en de sociale huisvestingsmaatschappij SWaL werd het licht nu wel op groen gezet.

Enkele jaren geleden diende SWaL (Sociaal Wonen arrondissement Leuven) een verkavelingsaanvraag in voor het woonproject in Sint-Elisabet, tussen de Bruulstraat en de Olmenhoekstraat in Erps-Kwerps. Er was destijds heel wat bezwaar van omwonenden tegen dat project omwille van de omvang, de effecten op de mobiliteit en de bezorgdheid over de waterhuishouding. Ondertussen hebben SWaL en het gemeentebestuur de plannen bijgeschaafd. Zo komen er slechts twaalf woningen, wordt de 'open doorgang' tussen de Bruulstraat en de Olmenhoekstraat verboden voor autoverkeer en voerde Aquafin een grondige studie uit waardoor het rioleringsnet het bijkomende aantal aansluitingen kan opvangen.


Tijdens het nieuwe openbaar onderzoek ontving de gemeente één bezwaarschrift met een vijftigtal handtekeningen. Opnieuw was er de vrees voor verkeersoverlast, maar ook bezwaar tegen de dichtheid van de bebouwing. Het schepencollege zag echter geen problemen meer en leverde de bouwvergunning af. Het project kan in de loop van dit jaar gerealiseerd worden. (RDK)