Leerlingen De Klimop ruimen zwerfvuil op

Foto Vertommen

Met vuilniszakken in de hand trokken de leerlingen van het derde leerjaar van basisschool De Klimop door de straten van Erps-Kwerps. In het kader van de zwerfvuilactie van de gemeente Kortenberg zochten de kinderen rondslingerend afval. Ze konden in totaal een kleine tien zakken vullen. "Deze actie is het einde van een project rond afval dat ook twee weken duurde", zegt juf Margo Ceusters. "Op die manier hopen we dat leerlingen inzien dat afval in de juiste vuilnisbak thuishoort. We verwachten dat ze na de actie twee keer nadenken voorr ze bijvoorbeeld blikjes in de natuur gooien." Ook directeur Johan Bryon was enthousiast. "Een propere wereld begint bij een propere buurt. Deze actie en het hele project passen perfect binnen de eindtermen en onze leerplannen."


(RDK)Video