"Opnieuw doet minister Bellot niéts"

BURGEMEESTERS LUCHTHAVENGEMEENTES FURIEUS

Bellot kreeg in mei negentig weken de tijd om de vliegroutes rond Zaventem aan te passen.
Foto Archief Nick Dierickx Bellot kreeg in mei negentig weken de tijd om de vliegroutes rond Zaventem aan te passen.
Vol ongeloof reageren de gemeenten rond de luchthaven op het nieuws dat minister François Bellot pas na de gemeenteraadsverkiezingen een Staten-Generaal over het luchthavendossier zal oprichten. Nochtans had een rechter hem verplicht om dat voor nu maandag te doen. "Tekenend voor zijn houding in dit dossier", aldus burgemeester Chris Taes.

Op 30 mei legde een Nederlandstalige rechter in Brussel federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) op om ten laatste op maandag 17 september een Staten-Generaal over de toekomst van de luchthaven op te richten. Die uitspraak kwam er nadat Machelen, Grimbergen, Vilvoorde, Meise en Wemmel een milieustakingsvordering ingediend hadden. Bovendien gaf de rechter Bellot negentig weken de tijd om de vliegroutes rond Zaventem aan te passen. Lukt dat niet, dan moet de federale regering per week vertraging een dwangsom van 50.000 euro per gemeente betalen. Voor dat laatste heeft de minister nog even de tijd, maar de Staten-Generaal zou maandag dus opgericht moeten zijn. Bellot laat echter weten hij die deadline naast zich neerlegt. "Het heeft geen zin om burgemeesters uit te nodigen voor dat overleg, want na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober moet ik mogelijk met andere mensen rond de tafel zitten", klinkt het bij de minister, die benadrukt dat uitstel geen afstel is.

Geen vooruitgang

Kortenbergs burgemeester Chris Taes (CD&V), die net als heel wat andere Vlaams-Brabantse burgemeesters lid is van het Platform Luchthavenregio, vindt het onbegrijpelijk dat de minister een uitspraak van een rechter zomaar naast zich neerlegt. "Het is tekenend voor de houding van Bellot in heel dit dossier. Hij doet niéts", aldus Taes. "De hete aardappel wordt doorgeschoven naar de federale verkiezingen van volgend jaar en zal er dus in vijf jaar tijd niets gebeurd zijn. Met de uitbreidingsplannen van Brussels Airport die op tafel liggen, is dit dan ook een gemiste kans. We zullen er bij de minister hoe dan ook op blijven aandringen dat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt en dat hij met ons in dialoog gaat."


Het Platform Luchthavenregio, dat alle burgemeesters van Vlaams-Brabant verzamelt, roept minister Bellot op om de Staten-Generaal alsnog te organiseren en nodigt hem komende maandag in de provincieraadzaal in Leuven uit. Maar de kans dat de minister naar Leuven trekt, is onbestaande. "Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat het format, zoals vastgelegd door de rechter, ideaal is. Maar uitstel is geen afstel. Na de gemeenteraadsverkiezingen wil ik met de betrokkenen rond de tafel zitten." De vijf gemeenten die de milieustakingsvordering indienden, bekijken ondertussen welke (juridische) stappen ze kunnen nemen.