Project met sociale huurwoningen komt er (voorlopig) niet

De gemeenteraad gaf een negatief advies voor de aansnijding van fase 1 van het woonuitbreidingsgebied in Kortenaken, tussen de huidige Post en het kerkhof. De aanvraag betreft de bouw van 48 sociale huurwoningen.

"Wij vinden dat wat veel en zijn ook niet te vinden voor het feit dat ze niet gemengd zijn met andere woonvormen, zoals we in het begin van de legislatuur in ons masterplan hebben vastgelegd", reageert schepen Niels Willems (N-VA).


De ontwikkelaar gaat nu samen met de sociale huisvestingsmaatschappij bekijken of ze een aangepast voorstel kunnen doen dat wel past binnen de visie van het gemeentebestuur. "Het woonuitbreidingsgebied kan voor mij dan ook enkel aangesneden worden als er een vermenging is van verschillende woonvormen. Dit kunnen deels sociale huurwoningen zijn, maar er moet dan ook een voldoende groot aantal andere woningen komen. Sociale doelgroepen ergens gaan bundelen is zowel voor de mensen die er zelf wonen als de bestaande buurt er rond niet bevorderlijk."


Momenteel zijn er 23 sociale huurwoningen in Kortenaken. "We willen vooral inzetten op private verhuurders die via het sociaal verhuurkantoor willen verhuren", zegt schepen Willems. (VDT)