Nieuw mobiliteitsplan vanaf volgend jaar

KORTENAKEN-verkiezingen-fietspaden Diestsestraat
Bollen KORTENAKEN-verkiezingen-fietspaden Diestsestraat
De gemeente Kortenaken wil in haar nieuw mobiliteitsplan onder meer goede fiets-en busverbindingen, comfortabele bushaltes en de snelheid van het vrachtverkeer verlagen. Zijn dat de echte speerpunten op vlak van mobiliteit?

De uitvoering van het nieuwe mobiliteitsplan zal vanaf 2019 van start kunnen gaan. "Trage wegen vormen een zeer belangrijke schakel in de functionele en recreatieve verbindingen in onze gemeente", zegt André Alles, lijsttrekker Open Vld. "Daarnaast gaan we de ontbrekende schakels in het fiets- en voetpadennetwerk inventariseren en opnemen in een planning om die tijdens de volgende legislatuur weg te werken."

Busverbindingen zijn al lang een ramp in Kortenaken. "Een Oost-West verbinding, vanuit Rummen via Geetbets en Kortenaken naar Waanrode, is een absolute noodzaak", benadrukt André. "Wij wensen deze lijn de laten toekomen op de kmo-zone waar we ook een ruime parking met fietsenstallingen willen voorzien. Het niet lokaal vrachtverkeer gaan we zoveel mogelijk weren, omdat onze gemeentewegen daar niet op voorzien zijn. Dat kan door controles uit te voeren, maar ook door straten herin te richten. Zo moet de leefbaarheid van de omwonenden voorrang hebben op de doorgang van het verkeer. De toegelaten snelheid zal met andere woorden aangepast worden door middel van ingrepen op het wegdek in functie van de bebouwing langs de straat."

"Voor ons is het belangrijk dat de principes uit het gemeentelijk mobiliteitsplan worden gevolgd", reageert Kristof Mollu van CD&V. "Een van de doelstellingen is bijvoorbeeld: veilig verkeer en leesbare wegen. En het mobiliteitsplan neemt hierbij ook op dat er gescheiden fietspaden aangelegd dienen te worden op 70 kilometer per uur-wegen. Als we de recente voorbeelden in de Diestestraat, Hemelrijkstraat en nog recenter de Tiensestraat bekijken, worden deze principes al met de voeten getreden."

"Was er een nieuw mobiliteitsplan nodig om de echte pijnpunten aan te duiden?", vraagt Griet Vandewijngaerden van sp.a zich af. "Iedereen kende deze al." Voor N-VA Kortenaken moet er een goed evenwicht zijn tussen een vlot woon-werk verkeer met de auto en de veiligheid van de zwakkere weggebruikers. "Hiertoe moet er verder geïnvesteerd worden in fiets- en voetpaden zoals we de voorbije legislatuur gedaan hebben", zegt schepen Niels Willems (N-VA).
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.