Speel zelf gemeentebestuur met nieuwe app

De gemeente Kortemark heeft sinds kort een app waarmee inwoners hun mening kunnen geven over de beleidskeuzes. Gebruikers krijgen een fictief budget toegewezen dat ze naar eigen goeddunken kunnen verdelen over achttien projecten, gaande van de herstelling van fietspaden tot meer groen in het straatbeeld. Het gaat om een actie van gemeentesecretaris Sara De Meyer en haar team. Eerder werd ook al een papieren enquête gehouden en werden er gesprekstafels georganiseerd. De uiteindelijke resultaten zouden een goed beeld moeten geven wat er zoal leeft in Kortemark en worden tegen het einde van het jaar gebundeld en gepresenteerd aan alle gemeenteraadsleden. Op basis daarvan kunnen de politici ervoor kiezen om bepaalde accenten te leggen tijdens de verkiezingscampagne. De app kan je downloaden op www.kortemark.be. (SVR)