Gids voor 55-plussers in de bus

Deze week krijgt iedere inwoner van Kortemark de infogids "GPS voor de 55-plusser" in de brievenbus. Het gaat om een publicatie van het Sociaal Huis van Kortemark waarin de verschillende diensten, faciliteiten en premies waar ouderen een beroep op kunnen doen doen uitgebreid toegelicht worden. De gids vormt het startschot van een ruimere informatiecampagne voor senioren in 2018. Om de info ook voor minder mobiele tachtigplussers bekend te maken, zullen vrijwilligers worden ingeschakeld die desgewenst via een thuisbezoek de infogids komen toelichten. De digitale versie van de brochure zal bij nieuwe info telkens worden geupdatet op de website van de gemeente en het OCMW. (SVR)