Centrum Kortemark terug open na werken

De werken in het centrum van Kortemark zijn sinds gisteren afgelopen. Tijdens de werken werd het Stationsplein heraangelegd en werden asfalteringswerken uitgevoerd in de Stationsstraat, de Nieuwstraat, de 10de Linie-Regimentstraat en op het Stationsplein zelf. De werken startten op 14 mei en zouden oorspronkelijk maar een maand duren maar door omstandigheden konden de werken maar gisteren afgerond worden.


Gisteren werden de laatste wegmarkeringen geplaatst en ging de omgeving gefaseerd terug open. Verschillende automobilisten konden echter niet zoveel geduld oefenen en negeerden de verbodsborden en zelfs de eenrichtingsstraat. De politie voerde controles uit en beboette wie in overtreding ging.


(JHM)