Zwartste punt eindelijk opgelost

NIEUWE FIETSTUNNEL PARKWIJK GROENINGEN ZORGT VOOR VEILIGE OVERSTEEK N171

Een simulatie van de toekomstige woonwijk Groeningen met op de voorgrond de E19, de groene buffer en de 'woonwal'.
Foto RV Een simulatie van de toekomstige woonwijk Groeningen met op de voorgrond de E19, de groene buffer en de 'woonwal'.
Na meer dan 20 jaar is de kogel door de kerk. De meerderheid (N-VA, Sander) keurde het stratentracé van de toekomstige Parkwijk Groeningen goed. "Nu kunnen de leerlingen van het Sint-Ritacollege via een fietstunnel onder het kruispunt Rubensstraat-N171", aldus schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA).

"Met het nieuwe stratentracé kunnen we een gigantisch verkeersprobleem oplossen", legt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (NV-A) uit.


"De leerlingen van het Sint-Ritacollege moeten niet meer het kruispunt van de N171 oversteken. Een enquête van Het Laatste Nieuws vorig jaar wees uit dat dit kruispunt het zwartste punt van Kontich is. De leerlingen, maar ook andere fietsers en voetgangers kunnen dan eindelijk gebruik maken van een fiets- en voetgangerstunnel van vijf meter breed onder de N171, die uitgeeft in de Rubensstraat, niet ver van het centrum."


Wevers wil dit oplossen met een knip op het kruispunt Pierstraat-N171. Het verkeer in de Pierstraat wordt afgeleid via de nieuwe verbindingsstraat Groeningendreef naar de N171, ter hoogte van de voetgangerstunnel.


Projectontwikkelaar Extensa haalt met dit project dus na meer dan 20 jaar onderhandelen zijn slag thuis. In de toekomstige wijk komen 651 woningen voorzien, waarvan 100 sociale woningen.


Behalve Sp.a en raadslid voorzitter van de middenstand Oswald Vansintejan (Open Vld) stemde de oppositie tegen: "Te grootschalig, Kontich is hier niet bij gebaat."

Het kruispunt Rubensstraat-N171 bleek uit een enquête in onze krant vorig jaar 'het zwartste punt van Kontich'. Op die plaats komt nu een fietstunnel.
Het kruispunt Rubensstraat-N171 bleek uit een enquête in onze krant vorig jaar 'het zwartste punt van Kontich'. Op die plaats komt nu een fietstunnel.

'Woonwal'

Het gebied van 25 hectare ligt tussen E19, expresweg N171, Pierstraat en Groeningenlei. Vijf hectare daarvan wordt een groene bufferzone van twintig meter breed met een 'woonwal' - een speciale muur tegen geluidshinder en fijn stof - tegen de E19. Er komt een openbaar park van zes hectare. De rest van de oppervlakte wordt ingevuld met groen. "Er ging een studie van 3,5 jaar vooraf, waarbij projectontwikkelaar Extensa, actiecomités en verschillende werkgroepen werden betrokken. Het moet een voorbeeld zijn op het gebied van groen, kindvriendelijkheid en we maken de wijk autoluw en dus veiliger", verdedigt schepen van Ruimtelijke Ontwikkeling Wim Annaert (Sander) het project."

Gezondheidsrisico's

Raadslid Walter Claes (VB) vreest dat het Sint-Ritacollege en de Tuinwijk geïsoleerd zullen raken en raadslid Luc Blommaerts (CD&V) vreest voor een geweldige toename van het verkeer. Er zijn maar twee toegangen naar de wijk.


"Een uitgang naar de Groeningelei zou moeten voorzien worden voor de veiligheid en de mobiliteit van de Ritawijk", vindt Blommaerts, die zich ook vragen stelt bij de gezondheidsrisico's bij het wonen naast de E19.


"Wij zien géén heil in 651 woningnen in een watergevoelig gebied, geprangd tussen de E19 en de N171", zegt raadslid Wim Claes (Open Vld). Bovendien zien wij problemen rond de mobiliteit, wateroverlast, de leefbaarheid van de 'walwoningen' en de aansluiting op de dorpskern."

Formaliteit

Sp.a-raadslid Jorn Verbeeck verwacht dat het aantal inwoners zal stijgen met acht procent. "Wij zijn een verlengstuk van de stad Antwerpen aan het worden. Omdat er honderd sociale woningen zijn, heb ik mij onthouden", motiveert Verbeeck zijn stemgedrag.


Het is wel opvallend dat de meerderheid van Sander en N-VA het stratentracé van Parkwijk Groeningen nu goedkeuren. Voor de verkiezingen pleitte Sander nog voor een park van 20 hectare op de site. Met de slogan 'Neen aan Groeningen (tenzij het gezond kan)' was N-VA toen milder met haar slogan.


Na de goedkeuring van het stratentracé moet het schepencollege zich wel nog uitspreken over het woonproject zelf. Maar dat lijkt slechts een formaliteit te worden.