Praatpunt 'What's Up!? luistert naar jongeren

Het OCMW heeft samen met andere hulpverlenende diensten het 'jongerenpraatpunt' 'Whats Up!?' in het leven geroepen. Jongeren tussen twaalf en achttien jaar met problemen kunnen voortaan elke woensdag tussen 13 en 16 uur terecht bij psychologe Melanie Hendrickx. Zij is bereikbaar in een lokaal in de bibliotheek.


Het gaat om problemen zoals onenigheden met de ouders, pesterijen op school of in de jeugdbeweging, drugs- of alcoholverslaving en problemen die te maken hebben met het karakter of ingesteldheid van jongeren. Een afspraak maken, is niet nodig. De gesprekken zijn volledig anoniem. De psychologe zal de jongere begeleiden voor zover dit mogelijk is. Meer inlichtingen zijn te bekomen via het e-mailadres whatsup@gmail.com. (CML)