Leerlingen zoeken nieuwe ideeën voor Schoolrock

Leerlingen van het vijfde en het zesde middelbaar van het Sint-Rita College zijn al volop aan het brainstormen over hoe de 31ste editie van Schoolrock op 28 april 2018 er zal uitzien. Ze hebben zich verdeeld in acht groepen, die bijzondere taken kregen toegewezen. Het gaat onder meer om het zoeken van muzikanten, het beheer van de financiën, het ontwerpen van de website, het zoeken van sponsors en de contacten met de pers. Daarnaast zoeken ze nieuwe ideeën. (CML)