Infovergadering werken in Beemdenlaaan

Het gemeentebestuur organiseert op maandag 4 september om 20 uur in zaal Het Halfdiep een bewonersvergadering. Het onderwerp is het aanleggen van rioleringen in de Beemdenlaan en op het gedeelte van het kruispunt tot de aansluiting met de Colruyt. Daarna worden ook de voetpaden op deze wegen heraangelegd. Het gaat om ingrijpende werken daar de nieuwe riolen onder het gescheiden stelsel worden aangelegd. Daarom is een openbaar onderzoek nodig. Dat loopt tot 26 september. De plannen kunnen ingekeken worden in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. (CML)