Groenen in de Zuidrand gaan voor nieuwe fietsostrade

Ingrid Pira, Wim Annaert en Goedele Van der Spiegel aan de Edegemse Beekvallei.
rv Ingrid Pira, Wim Annaert en Goedele Van der Spiegel aan de Edegemse Beekvallei.
Groen Edegem en de Kontichse Dorpslijst Sander zien de Edegemse Beekvallei als de ideale locatie voor een nieuwe fietsostrade.

De beekvallei ontstaat in de natuurzone aan de Romeinse Put en loopt verder naar de Zandbergen en de Vuile Plas. "Langs de Kontichse kant van de vallei heeft Natuurpunt 3,3 hectare weiland gekocht om het Pluysegembos aan te leggen", weet Wim Annaert (Dorplijst Sander), Kontisch schepen voor Milieu. "De historische dreef daar zal in ere hersteld worden." Ook aan de andere kant van de beek werd er met de hulp van gemeente Edegem grond aangekocht door Natuurpunt. "De valleiverbinding daar is nu vooral belangrijk voor fauna en flora, maar kan dat ook worden voor fietsers en wandelaars", vult Goedele Van der Spiegel (Groen Edegem) aan, schepen voor Milieu, Natuur en Duurzame Ontwikkeling. "We pleiten daarom voor een fietsostrade die beide kanten van de gemeenten verbindt."


Volgens de voorgestelde plannen moet het nieuwe fietspad aan de Vuile Plas een doorsteek onder de E19 krijgen. Het tracé loopt verder langs de Edegemse Beek om aan Kontichse zijde verder te gaan tot het treinstation. Daar wordt de verbinding gemaakt met de al bestaande fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen. "Het is perfect mogelijk om de huidige reservatiestrook voor de grote Antwerpse ring, die in het toekomstige BAM-tracé niet meer nodig is, te gebruiken voor deze fietsverbinding", voegt Ingrid Pira (Groen), provinciaal lijstduwer toe. "Daarom steunen wij het initiatief van beide lokale afdelingen en nemen wij de fietsostrade op in ons provinciaal programma." (BSB)