De 5 werven van het nieuwe gemeentebestuur

Meerderheidspartijen N-VA en Open Vld hebben samen de krachtlijnen van hun beleid uitgezet voor de komende bestuursperiode. Zij zeggen te streven naar een zuinig financieel beleid en engageren zich om de belastingen niet te verhogen. Een overzicht van de belangrijkste 5 aandachtspunten voor de komende zes jaar.

Het nieuwe schepencollege van Kontich.
Geen Het nieuwe schepencollege van Kontich.

1.Kontich mag wat meer blinken


Om de gemeente aangenamer te maken gaat de meerderheid volop investeren in de openbare domeinen. Naast de langverwachte heraanleg van het Stationsplein in Kontich-Kazerne gaan N-VA en Open Vld bekijken hoe ze de centrumpleinen het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein aantrekkelijker kunnen maken, met bijkomende parkeergelegenheid en extra fietsvoorzieningen in de dorpskern. 
De heraanleg en het onderhoud van voet- en fietspaden zijn ook één van de andere prioriteiten. Netheid en veiligheid zijn hierbij heel belangrijk. De strijd tegen wateroverlast wordt voortgezet.

2. Extra aandacht voor ontspanning

Door op zoek te gaan naar nieuwe trage wegen en de Oude Spoorwegberm op te waarderen, het Altenapark te vergroten en het groenpatrimonium verder uit te breiden, wil het bestuur de bewoners laten genieten van een optimale ontspanning. Daarbij wordt er gedacht aan de mogelijkheid om de Nachtegaalsite aan te passen aan de noden van verenigingen en sporters. Initiatieven zoals een zomerbar moeten volgens het gemeentebestuur de kans krijgen

3. Waarloos wordt niet vergeten

Ook aan Waarloos wordt er gedacht. Het is de bedoeling om de ruimte tussen de chalet van de veteranen en het kinderdagverblijf ‘t Wisterke te verankeren als recreatiezone om een eventuele verkaveling te voorkomen. De verkeersproblematiek in het centrum en in de Ferdinand Maesstraat wordt aangepakt.

4. Werk maken van  verbindingsweg

Op gebied van (verkeers)veiligheid wordt er gestreefd naar bijkomende buurtinformatienetwerken, het gebruik van ANPR-camera’s en voor een zichtbare en bereikbare politie. Bij de hogere overheden wordt er sterk aangedrongen voor de aanleg van de noordelijke verbindingsweg, wat de verkeersveiligheid en voornamelijk de zwakke weggebruiker ten goede komt.

5.Strijd tegen armoede en vereenzaming

Door een seniorenbeleidsplan te ontwikkelen en uit te voeren, wordt er tegemoet gekomen aan de specifieke noden van deze mensen. Op het domein van welzijn zal er stevig worden ingezet op kinderopvang, buurtgerichte thuiszorg, de strijd tegen armoede, voorkomen van de vereenzaming, inburgering en op een sterk lokaal mondiaal beleid.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.