Burgemeesterwissel tijdens kerstdrink

Oud-burgemeester Erik Jacobs (N-VA, links) schudt de hand van huidig burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA.).
De Roeck Oud-burgemeester Erik Jacobs (N-VA, links) schudt de hand van huidig burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA.).
Tijdens een kerstdrink georganiseerd door de plaatselijke N-VA -afdeling wordt afscheid genomen van burgemeester Erik Jacobs en wordt partijgenoot Bart Seldeslachts als zijn opvolger verwelkomd. Iedereen mag de drink bijwonen.

Bij het samenstellen van het huidig bestuur was de afspraak dat Erik Jacobs de eerste drie jaar de verantwoordelijkheid van burgemeester op zich zou nemen en nadien opgevolgd zou worden door schepen Bart Seldeslachts.

Medestichter N-VA

Bart is veertig jaar en woont met zijn gezin in Kontich-Kazerne. In Bierbeek werd hij bestuurslid van de Volksunie. Hij studeerde aan KU Leuven met Bart De Wever als promotor en was mede-stichter van N-VA-nationaal. Hij wordt verantwoordelijk voor de veiligheid van de burgers van Kontich, maar blijft ook bevoegd voor onderwijs, patrimonium en erfgoed.


"Hiervoor wil ik actief het compromis zoeken, door de verschillende belangen van burgers, ondernemingen en verenigingen te verzoenen", aldus de toekomstige burgemeester.

Boeiende ervaring

Voor burgemeester Erik Jacobs was zijn ambtsperiode een boeiende ervaring.


"Luisteren naar de problemen van de inwoners, trachten te bemiddelen en naar een oplossing te zoeken, was een van mijn belangrijkste taken."


Het eerste huwelijk dat hij als burgemeester voltrok, zal hij zich altijd blijven herinneren. De bruidegom was een Griek en de bruid een Vlaamse met Spaanse ouders die in Wallonië woonden en nauwelijks Nederlands spraken. Andere goede herinneringen houdt hij over aan de ontvangsten van jubilarissen in het gemeentehuis en de 246 andere huwelijken die hij afsloot. Erik Jacobs krijgt nu tijd om zich bezig te houden met zijn familie. De kerstdrink vindt plaats op zaterdag 19 december om 20 uur in de Altenakapel. Bart De Wever komt als gastspreker. (CML)