Acht hectare bosgebied erbij

Natuurpunt 'Oude Spoorwegberm', dat actief is in Kontich en Duffel, heeft in Kontich twee bijkomende natuurgebieden verworven. Op deze gebieden wil Natuurpunt bossen aanplanten.


Een gebied van 3 hectare ligt op de grens van Kontich met Edegem. Het andere gebied van 5 hectare, bevindt zich tussen de Pauwhoeve en het industriegebied Blauwe Steen. Beide gebieden liggen langs de Edegemse Beek en Babbelkroonbeek, twee provinciale waterlopen. Zo kan Natuurpunt via een natuurinrichting meer ruimte geven aan water, zodat de nabij gelegen woonwijken gevrijwaard blijven van water. Om de aankoop, de aanleg en de bebossing te financieren, start Natuurpunt Oude Spoorwegeberm de actie 'Bos je Mee'.


Info over de actie vind je op de website www.natuurpuntoudespoorweg.be. (CML)