A-HA! klinkt met beker water

Foto Marc Ceulemans

De leerlingen van de gemeentelijke A-HA! - school waren meteen van hun vakantie ontnuchterd toen ze door een gordijn van zeepbellen de schoolpoort binnen stapten. Op de speelplaats werden ze met muziek onthaald. In haar speech maakte directrice Inge Daems de leerlingen en hun ouders duidelijk dat dit schooljaar de nadruk wordt gelegd op gezonde voeding, vooral fruit en water.


Elke leerling zal voortaan alleen nog water mogen meebrengen. Fris- en andere dranken zijn uitgesloten. Tijdens de middaglunch zijn thee en melk wel toegelaten. Een liedje over 'hoe gezond water wel is', werd gezongen en zal verder worden aangeleerd.


De kleinsten zullen voortaan kunnen ravotten in een overdekte zandbak. Die werd tijdens de schoolvakantie door een team van de Gemeentelijke Technische Dienst ineen getimmerd. Samen met enkele teamleden, kleuters en burgemeester Bart Seldeslachts, werd de zandbak symbolisch geopend.


Een aantal kleuters konden niet wachten op dit 'plechtig moment'. Zij waren al in de zandbak gekropen om hem uit te testen.


(CML)