"Verkeersplan is aanslag op middenstand"

OPEN VLD EN HANDELAARS UITEN KRITIEK OP ONTWERP CIRCULATIEPLAN

Foto De Freine
Een regelrechte aanslag op de middenstand. Zo bestempelt oppositiepartij Open Vld het voorlopige scenario van het nieuwe verkeerscirculatieplan in Kontich. "Een aantal handelaars maakt zich ongerust, maar na een constructief overleg met het schepencollege, reageren ze hoopvol", reageert voorzitter van handelsvereniging VANK Oswald Vansintejan.

Het studiebureau Mint stelde onlangs een aantal mogelijke scenario's voor van het nieuwe verkeerscirculatieplan in Kontich. "Dat nieuwe plan leidt tot enorme omwegen waardoor bestuurders bijzonder lang door en rond onze gemeente moeten rijden. De middenstand wordt bijna niet meer bereikbaar. De onderbrekingen, de zogezegde knips, in de Hofstraat en de 's Herenlei, zullen de bewoners van het centrum treffen. Bestuurders van de Sint-Ritawijk zien hun aantal kilometers en reistijden meer dan verdubbelen", beweert Wim Claes, fractieleider van Open Vld.


"Door de zogenaamde knip in de Rubensstraat, die enkel nog openbaar vervoer, fietsers en hulpdiensten doorlaat, worden de handelaars van de Mechelsesteensteenweg en vooral van het Sint-Martinusplein getroffen. Die worden dan moeilijker bereikbaar. Maar we hadden tijdens de vergadering met het schepencollege (N-VA, Sander) sterk de indruk dat er naar ons goed werd geluisterd. Het schepencollege beloofde dat er nieuw scenario van het circulatieplan komt dat ons opnieuw zal voorgelegd worden", zegt Oswald Vansintjan.

Parkeerplaatsen

Ook voor Guido Daelemans, lid van de middenstand, is het bang afwachten voor de negatieve gevolgen die het circulatieplan met zich zal meebrengen. "Maar de luisterbereidheid die het schepencollege vertoonde, stemt ons hoopvol. Een duidelijk verschil met het vorige bestuur", zegt hij.


Een ander groot pijnpunt voor de middenstand is volgens Vansintejan en Daelemans, de bereikbaarheid van de parkings op het Gemeente- en Sint-Jansplein, vooral voor de bewoners buiten Kontich. Bovendien zijn er heel wat parkeerplaatsen te weinig. "Maar ook daar had het schepencollege oren naar", zeggen ze. Het schepencollege is bezig met een parkeerstudie. Een gevolg daarvan is dat er op het Sint-Jansplein 22 parkeerplaatsen bijkomen. Een 200-tal parkeerplaatsen wordt ingenomen door het personeel van het Sint-Jozefinstituut. Samen met de school wordt hiervoor naar een oplossing gezocht.