Meer kennels, kortere wachtlijst

NIEUW OPLEIDINGSCENTRUM VOOR BLINDENGELEIDEHONDEN

De instructeurs en enkele blindengeleidehonden bij de nieuwe gebouwen.
Foto Benny Proot De instructeurs en enkele blindengeleidehonden bij de nieuwe gebouwen.
De vzw Vrienden der Blinden stelt zaterdag het nieuwe opleidingscentrum voor blindengeleidehonden voor. "Met vijf extra kennels kunnen we nu dertien honden per jaar gratis aan blinden of slechtzienden geven", zegt coördinator Olivia Omwal. Dat moet de wachtlijsten flink inkorten.

De vzw Vrienden der Blinden is een tak van de Waalse organisatie Les Amis des Aveugles. De organisatie heeft haar vaste stek in de H. Noterdaemestraat in Oostduinkerke. Het was prins Laurent die in 1997 het opleidingscentrum officieel opende. "Het oude hoevegebouw zat vol betonrot en asbest. Bovendien was het te klein geworden", motiveert Olivia de keuze voor een nieuwbouw. "Jaarlijks ontvangen we in totaal zo'n 160 groepen. We hebben nu voldoende sanitair en een ruim onthaal. Verder richtten we een lokaal in voor de dierenarts en een handvol bureaus. Het belangrijkste is dat we het aantal kennels hebben opgetrokken van acht naar dertien. Zo hopen we onze wachtlijst te kunnen inkorten. Daarop staan nu 40 mensen die tot anderhalf jaar moeten wachten op hun hond."


De organisatie wil nog uitbreiden. "Bij onze vzw werken dertien mensen, van wie acht instructeurs. De komende jaren willen we evolueren naar een mobiliteitscentrum dat meer aanbiedt dan opgeleide honden alleen. Ik denk aan de begeleiding van daguitstappen of extra steun voor blinden of slechtzienden. Eén droom blijft ook om blinde kinderen de kans te geven met een hond hun vrijheid terug te krijgen. Het mobiliteitsparcours willen we uitbreiden en ook een extra speelweide voor de honden is gewenst." Maar dat kost een pak geld. "Een hond opleiden kost 25.000 euro, waarvan de helft gesubsidieerd. Het overige geld sprokkelen we bijeen met allerlei giften en schenkingen", duidt Olivia. "Ook de nieuwbouw hebben we zo betaald."

Pleeggezinnen

"De meest succesvolle fondsenwerving is het meter- en peterschap, maar ook de groepsbezoeken brengen geld in het laatje. Scholen trekken we aan met speciale arrangementen. Ook vrijwilligers zijn cruciaal. Ik denk dan vooral aan pleeggezinnen. Na twee maanden selecteren we de puppy's die het nest verlaten. In pleeggezinnen groeien ze op tot ze een jaar zijn. Daarna komen ze in ons opleidingscentrum terecht, waar de instructeurs de dieren acht maanden opleiden. Tijdens een stage in Oostduinkerke maken het baasje en de hond met elkaar kennis. Ook wanneer het duo naar huis kan, blijven we hen opvolgen."


Nu zaterdag om 10.30 uur huldigt vzw Vrienden der Blinden het nieuwe gebouw in, gevolgd door een opendeur. Doorlopend zijn er demonstraties en workshops. Je kan ook een hapje eten. Info: www.vriendenderblinden.be.