De Rozenkrans opent nieuw begeleidingshuis

De Rozenkrans in Oostduinkerke opent zaterdag 26 mei zijn nieuwe gebouw voor 30 jongeren met een mentale beperking en bijkomende problemen zoals gedrags- en emotionele stoornissen. "Bijzonder zijn de aangepaste ruimtes met een prikkelarme inrichting. Zo zijn de bedden bevestigd aan de grond, kunnen de spiegels niet van de muren getrokken worden en zitten er geen andere zaken los", zegt directeur David Casteleyn. "Verder hebben we een elektronisch toezicht en een noodoproepsysteem. In de binnentuin kunnen de jongeren tot rust komen. De nieuwbouw was nodig om te voldoen aan de hedendaagse noden van die doelgroep. Daarnaast kunnen de mensen deeltijds het internaat gebruiken en is dagopvang geïntegreerd. Gedeelde zorg met andere voorzieningen en crisisopnames zijn ook mogelijk. Daarom zijn ook logeerkamers ingericht in de nieuwe vleugel." Het gebouw is een combinatie van nieuwbouw met een renovatieproject. De investering kostte 3,5 miljoen euro waarvan de helft gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. (GUS)