Creatieve leerlingen steunen zieke kinderen

Foto Gudrun Steen

De creatieve kinderen van het vijfde leerjaar van de gemeenteschool in Oostduinkerke hebben ook dit jaar weer een kindermusical opgevoerd onder leiding van hun meester Geert Vanhoutte. Het verhaal, de muziek en het decor waren allemaal van eigen makelij. De opbrengsten van de opvoeringen, ruim 2.200 euro, schenken de leerlingen aan het UZ Gent en dan specifiek aan het fonds voor kinderreuma. In de klas van meester Geert lijdt immers iemand aan die ziekte.


(GUS)