"We willen onze nachtrust terug"

BOVENBUREN BAR KOKO ROYAL ZIJN HET NACHTGELUID GRONDIG BEU

De bovenburen van bar Koko Royal, Marie-Thérèse Lapouter en René Decorte klagen over geluidsoverlast. Ook buurtbewoner Marc Van Hoorebeeck ondervindt hinder.
Foto Gudrun Steen De bovenburen van bar Koko Royal, Marie-Thérèse Lapouter en René Decorte klagen over geluidsoverlast. Ook buurtbewoner Marc Van Hoorebeeck ondervindt hinder.
René Decorte (67) en Marie-Thérèse Lapouter (67) wonen net boven de zaak Koko Royal in de Zeelaan 150 in Koksijde. "Al twee jaar lang kunnen we, vooral in het weekend, geen oog dicht doen door de veel te luide muziek", zucht René die al vier jaar in zijn appartementje woont met zijn vrouw. Hij neemt nu juridische stappen. Een sluiting van de zaak blijkt niet zo simpel.

"Telkens verwittigen we de lokale politie en er vonden ook al geluidsmetingen plaats, maar het probleem is nog steeds niet opgelost", vertelt René.


"Er wordt 25 decibel toegelaten, maar het geluid gaat vaak over de 39 decibel. We vragen geen sluiting van de zaak, maar willen wel onze nachtrust terug."


Acht maanden geleden liet de uitbater isolatie plaatsen om de hinder te beperken, maar dat was een maat voor niks, volgens de bovenburen. "Het was thermische isolatie, dus veel geluid houdt die niet tegen. We worden vaak letterlijk uit ons bed geschud. Een fles water staat gewoon te daveren op tafel, als ze hun muziek volle bak zetten. Ik ben hartpatiënt en kan mijn rust heel goed gebruiken. Het is zo erg dat onze vijf kleinkinderen hier niet kunnen overnachten, gewoon omdat ze de slaap niet kunnen vatten door de zware bassen."

Mobilhome

Af en toe trekken René en Marie-Thérèse zich terug in een mobilhome om het lawaai te ontvluchten.


"Zo kan het niet langer", klinkt het wanhopig bij het koppel. "De uitbater heeft al heel wat GAS-boetes gekregen voor geluidshinder. Onze advocaat is volop met de zaak bezig, maar dat kost uiteraard allemaal handenvol geld. De voorbije zomer hebben we onze reis moeten annuleren omdat het financieel niet meer mogelijk was. Eind juni hebben we onze zaak kunnen bepleiten in de politierechtbank van Veurne, omdat de uitbater toen moest verschijnen voor het niet betalen van een GAS-boete. Het dossier zit nu bij het parket van Kortrijk." Buurman Marc Van Hoorebeeck (53) steunt René. "Zelf slapen we niet boven de zaak maar we hebben er toch last van. Ook buiten is er lawaai. Mijn vrouw moet noodgedwongen met oordopjes slapen."

Sluiting niet simpel

De Koksijdse milieubeambte schreef vorig jaar zes GAS-boetes uit en dit jaar acht, maar dat is niet voldoende om de bar - al dan niet tijdelijk- te sluiten.


"Een langdurige administratieve sluiting opleggen, is niet zo simpel omdat de openbare orde en veiligheid niet in het gedrang komen", legt korpschef Nico Paelinck van de zone Westkust uit.


Door de klachten, mag de zaak wel al niet meer openblijven tot 5 uur, maar slechts tot 3 uur. "En dat blijft zo, want we hebben de voorbije zomer een aantal inbreuken vastgesteld. Er zijn ook al een tiental processen-verbaal opgemaakt voor geluidshinder. De uitbater vermindert vermoedelijk het geluidsniveau wanneer hij de politie ziet, waardoor niet elk geval van geluidshinder kon vastgesteld worden. De milieutoezichthouder van de politie deed eveneens VLAREM-geluidsmetingen. Veel meer dan metingen laten uitvoeren, kunnen we niet doen. De processen-verbaal met de geluidsinbreuken zijn bij het parket, dat aan zet is. Bewoners kunnen wel nog naar de vrederechter stappen", besluit de korpschef. De zaak werd bij bevel wel reeds een weekend gesloten." De uitbater van Koko Royal noemt de klachten over hinder 'pesterijen' en benadrukt dat de isolatie wel degelijk een verschil maakt wat betreft geluidsoverlast .