Wie geeft deze hangbuikzwijnen een nieuwe thuis?

GEDUMPTE VARKENS WORDEN AFGEMAAKT ALS ER GEEN OPVANG WORDT GEVONDEN

De varkens zijn vrij tam. Boswachter Koen Maertens kan ze gewoon aaien.
Jelle Houwen De varkens zijn vrij tam. Boswachter Koen Maertens kan ze gewoon aaien.
De boswachters van Koekelare zoeken een nieuwe thuis voor twee gedumpte hangbuikvarkens. De zeug en haar big werden twee weekends geleden achtergelaten in het Koekelarebos en zijn intussen gevangen. "We hopen snel iemand te vinden die de zwijnen wil opvangen, anders zullen we ze moeten afmaken", zegt boswachter Koen Maertens.

De twee hangbuikvarkens werden voor het eerst opgemerkt in het weekend van 16 september in het Koekelarebos in de Bovekerkestraat. Zeug en big liepen vrolijk te grazen aan de rand van het bos, vlak bij het maïsveld. De dieren bleken tam te zijn en lieten zich zelfs aaien. Al snel konden ze op heel wat belangstelling rekenen. De boswachters werden op de hoogte gebracht, maar het duurde tot nu eer ze de dieren konden vangen.

Jelle Houwen

Niet ontsnapt

"De hangbuikvarkens zijn inderdaad vrij tam, maar dat wilde niet zeggen dat ze zich makkelijk lieten vangen", zegt boswachter Koen Maertens. "Als ze zich aangevallen voelen, zullen ze niet aarzelen om scherp uit te halen met hun tanden. Als je ze echter op de juiste manier vangt, krijgen ze daar vaak niet de kans toe. Zo'n varken is vrij geblokt en gespierd en heeft een dikke nek. Je moet ze langs achteren vastgrijpen, dan kunnen ze moeilijk uithalen. Ook hun gewicht speelt een rol. Ruw geschat weegt zo'n zeug een flinke 50 kilo en een big ongeveer de helft. Na twee pogingen konden we de dieren al vangen. Ze bleken in goede gezondheid en waren verzorgd. Een chip hadden ze niet, maar de beestjes zijn zeker gedumpt door een eigenaar, die er niet meer voor wilde of kon zorgen. Zoiets gebeurt wel vaker. Vorig jaar werd er al een beer gedumpt in het Wijnendalebos. We hebben een navraag gedaan in de directe buurt, maar niemand heeft dergelijke dieren. Ontsnapt zijn ze dus zeker niet."


Ook bij de politie kwam geen aangifte binnen van iemand die zijn varkens kwijt was.


Vraag is dan hoe het nu verder moet met de zeug en haar biggetje. "De dieren blijven nog een tweetal weken bij ons op het domein van de boswachters", zegt Maertens. "In die tijd proberen we een nieuwe thuis voor hen te vinden."

Geen chip

"Het grote probleem is dat ze moeilijk in het officiële circuit terechtkunnen. Ze zijn niet gemerkt en dus is hun voorgeschiedenis niet bekend. We hebben al tal van kinderboerderijen, de zoo en particulieren met een dierenpark gebeld, maar niemand heeft plaats voor de varkens. Wie de dieren in huis wil nemen, moet ze ook 'officieel' maken. Dat wil zeggen dat ze gekeurd en ingeënt moeten worden, iets wat toch wat geld kost. Toch hopen we dat er nog een dierenliefhebber opduikt, die hen de nodige zorgen of liefde kan geven. Anders wacht hen allicht een droevig lot en zullen we hen moeten afmaken. Met pijn in het hart. Daarom: mensen die dergelijke dieren in huis halen, weet alsjeblief waar je aan begint."


Wie de dieren wil helpen, kan contact opnemen met de boswachters in de Galgestraat in Koekelare.