Vzw De Kade zoekt inwonend resident voor uniek woonproject

Voor het woonproject Francesco in Knokke-Heist, waar 12 volwassenen ondersteund worden door individuele begeleiders, zoekt vzw De Kade vanaf 1 februari 2019 een inwonend resident. Het gaat om een deeltijdse functie voor een medewerker die enkele uren per week bereikbaar is voor bewoners en ook zorg draagt voor het woonproject. De resident woont in de residentie Francesco en neemt een rol op als zorgende buur. Er is een modern appartement met drie slaapkamers ter beschikking in een zijstraat van de Lippenslaan. De gebruikers van woonproject Francesco hebben een autismespectrumstoornis en/of een sensoriële beperking, én een grote mate van zelfstandigheid. Een team van drie begeleiders biedt naargelang de vraag verschillende uren per week individuele ondersteuning. De initiatiefnemers kiezen ervoor om in het project ook een passende vorm van permanentie te organiseren. Dit gebeurt via de functie van de resident (inwonende opvoeder). Hij/zij heeft een specifieke functie die anders is dan bij de klassieke begeleider. De kerntaak is opvolgen en niet begeleiden. De intensere individuele begeleiding gebeurt door anderen. De resident woont in, maar is beperkt beschikbaar voor de bewoners. De formele taken worden gebundeld in 4 à 5 werkblokken op weekdagen van telkens 3 uur + incidentele tussenkomsten. Voor meer info: Veerle.vanthuyne@de-kade.be (MMB)