Verkeerslichten buiten werking

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt vandaag op het Maurice Lippensplein ter hoogte van de turborotonde aan de Brandweerstraat een verkeerslicht volledig vervangen. Tijdens de duur van de werkzaamheden zullen mogelijk alle verkeerslichten op het Maurice Lippensplein (dus ook op de grote kluifrotonde) tijdelijk buiten werking zijn. Er is politietoezicht voorzien. De werkzaamheden starten om 9 uur en zullen ongeveer een halve dag in beslag nemen. (MMB)