Parkeerverbod wegens werken

In opdracht van Eandis zal op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2017 een aannemer overgaan tot het herstellen van het wegdek van de Graaf Jansdijk tegenaan het Uilenspiegelpad.


De beurtelingse doorgang van het verkeer zal er geregeld worden via verkeersborden. Ter hoogte van de werkzone is het aan de beide zijden van de rijbaan (vanaf huisnummer 1 tot 15 en vanaf huisnummer 12 tot 26) verboden om te parkeren.


De hinder zal in principe beperkt blijven. (MMB)